แบรนด์ SET.DE ก่อตั้งเมื่อ 2000 (United States) จาก 21 แบรนด์ในเครือ และ 2840 แบรนด์คู่แข่ง. SET.DE เป็นแบรนด์ของ NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York SET.DE เป็นของภาคธุรกิจ ซอฟต์แวร์

SET.DE เป็นแบรนด์ของ NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (NATI)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (SET.DE)

ซื้อหุ้น NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 51.23

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (SET.DE) มากกว่า 5 ปี* USD 51.85

ประวัติหุ้น NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (SET.DE) ในตลาด