Δημιουργήθηκε στις 2018 (United Kingdom), Wentworth Resources τα δικά μου 2 θυγατρικά brands και 343 ανταγωνιστικά brands. Το brand Wentworth Resources ανήκει στην MAUREL & PROM, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Paris. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι FR0000051070. Το brand Wentworth Resources αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Πετρελαίου εσωτερικής καύσης.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής MAUREL & PROM (Wentworth Resources)

Αγοράστε τη μετοχή της MAUREL & PROM με λογότυπο
(0% προμήθεια και κλασματικές μετοχές)
Το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο. Ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το etoro.com/trading/fees.

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 5,07 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
MAUREL & PROM (Wentworth Resources) πάνω από 5 έτη* 6,98 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της MAUREL & PROM (Wentworth Resources)