Opprettet 2018 (Storbritannia), Wentworth Resources egen 2 tilknyttede merkevarer og 343 konkurrerende merkevarer. Wentworth Resources-merket eies av MAUREL & PROM, et selskap oppført i Paris. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er FR0000051070. Wentworth Resources er en del av Olje gass-bransjen.

Wentworth Resources er et varemerke som tilhører MAUREL & PROM (MAU) Aksjekurs

Paris

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen MAUREL & PROM (Wentworth Resources)

Kjøp aksjer i MAUREL & PROM med
(0% commission and fractional shares)
Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre avgifter påløper. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees.

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 5,07

Verdivurdering av porteføljen
MAUREL & PROM (Wentworth Resources) over 5 år* EUR 6,98

Aksjemarkedshistorikk MAUREL & PROM (Wentworth Resources)