Được tạo vào 2018 (United Kingdom), Wentworth Resources sở hữu 2 thương hiệu chị em và 343 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Wentworth Resources thuộc sở hữu của MAUREL & PROM, một công ty được liệt kê tại Paris. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là FR0000051070. Wentworth Resources là một phần của lĩnh vực hoạt động Dâu khi.

Wentworth Resources là một thương hiệu của MAUREL & PROM (MAU) Giá cổ phiếu

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu MAUREL & PROM (Wentworth Resources)

Mua MAUREL & PROM chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 5,07 EUR

Định giá danh mục đầu tư
MAUREL & PROM (Wentworth Resources) Hơn 5 năm* 6,98 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán MAUREL & PROM (Wentworth Resources)