Märkets kraft

Vad är ett ledande varumärke i sin bransch? Detta är den lyckliga konsekvensen av talangen hos de som arbetar i företaget som äger detta varumärke.

Det är för att det erbjuder de bästa produkterna och tjänsterna till sina kunder som varumärket blir känt och ledande inom sin sektor.

Värdet på stora varumärken har vuxit mycket kraftigt under det senaste decenniet, och generellt sett påverkas företag som äger ledande varumärken mindre än sina konkurrenter när aktiekurserna faller.

Detta visar värdet av att investera i företag som har starka varumärken som är ledande i sin bransch eftersom de samtidigt levererar ekonomiskt värde och därmed höjer sin aktiekurs.