สร้างขึ้นเมื่อ 2015 (United States), DTX PHARMA เป็นเจ้าของ 2951 แบรนด์ในเครือ และ 17478 แบรนด์คู่แข่ง. DTX PHARMA เป็นของ NOVARTIS N ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Zurich รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ NOVARTIS N คือ CH0012005267. DTX PHARMA เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมผู้ผลิตยา

DTX PHARMA เป็นแบรนด์ของ NOVARTIS N (NOVN) ราคาหุ้น

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น NOVARTIS N (DTX PHARMA)

ซื้อหุ้น NOVARTIS N กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน CHF 94.66

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
NOVARTIS N (DTX PHARMA) มากกว่า 5 ปี* CHF 105.19

ประวัติหุ้น NOVARTIS N (DTX PHARMA) ในตลาด