ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น KION GROUP (FENWICK)

ซื้อหุ้น KION GROUP กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 41.02

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
KION GROUP (FENWICK) มากกว่า 5 ปี* EUR 24.80

ประวัติหุ้น KION GROUP (FENWICK) ในตลาด