Thương hiệu FENWICK, được thành lập tại 1862 (France), là một phần của brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title của chúng tôi, từ 50 thương hiệu chị em và 1269 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu FENWICK thuộc sở hữu của KION GROUP, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của KION GROUP là DE000KGX8881. FENWICK thuộc lĩnh vực kinh doanh Máy móc nông trại & xây dựng hạng nặng.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu KION GROUP (FENWICK)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 43,97 EUR

Định giá danh mục đầu tư
KION GROUP (FENWICK) Hơn 5 năm* 25,59 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}