สร้างขึ้นเมื่อ 2015 (United States), Google Pay เป็นเจ้าของ 423 แบรนด์ในเครือ และ 1392 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Google Pay นี้เป็นของ ALPHABET INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Google Pay เป็นของภาคธุรกิจ สื่อโต้ตอบ

Google Pay เป็นแบรนด์ของ ALPHABET INC. (GOOGL) แบรนด์อื่น ๆ

New York
ซื้อหุ้น ALPHABET INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

แบรนด์อื่น ๆ
ALPHABET INC.