Được tạo vào 2015 (United States), Google Pay là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Phương tiện truyền thông tương tác của chúng tôi, sở hữu 422 thương hiệu chị em và 1383 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Google Pay thuộc sở hữu của ALPHABET INC., một công ty được liệt kê tại New York. Google Pay thuộc lĩnh vực kinh doanh Phương tiện truyền thông tương tác.

Các thương hiệu khác
ALPHABET INC.