สร้างขึ้นเมื่อ 2019 (Germany), Kyon Energy เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ น้ำมันก๊าซ ของเรา, เป็นเจ้าของ 763 แบรนด์ในเครือ และ 2201 แบรนด์คู่แข่ง. Kyon Energy เป็นของ TOTALENERGIES SE ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ TOTALENERGIES SE คือ FR0000120271. Kyon Energy เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมน้ำมันก๊าซ

Kyon Energy เป็นแบรนด์ของ TOTALENERGIES SE (TTE) ราคาหุ้น

Paris

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น TOTALENERGIES SE (Kyon Energy)

ซื้อหุ้น TOTALENERGIES SE กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 59.50

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
TOTALENERGIES SE (Kyon Energy) มากกว่า 5 ปี* EUR 70.42

ประวัติหุ้น TOTALENERGIES SE (Kyon Energy) ในตลาด