Được tạo vào 2019 (Germany), Kyon Energy là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Dâu khi của chúng tôi, sở hữu 763 thương hiệu chị em và 2201 thương hiệu cạnh tranh. Kyon Energy thuộc sở hữu của TOTALENERGIES SE, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Paris Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của TOTALENERGIES SE là FR0000120271. Kyon Energy là một phần của lĩnh vực hoạt động Dâu khi.

Kyon Energy là một thương hiệu của TOTALENERGIES SE (TTE) Giá cổ phiếu

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu TOTALENERGIES SE (Kyon Energy)

Mua TOTALENERGIES SE chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 59,50 EUR

Định giá danh mục đầu tư
TOTALENERGIES SE (Kyon Energy) Hơn 5 năm* 70,42 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán TOTALENERGIES SE (Kyon Energy)