แบรนด์ NESPRESSO ก่อตั้งเมื่อ 1986 (Switzerland) จาก 1702 แบรนด์ในเครือ และ 6055 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ NESPRESSO นี้เป็นของ NESTLE S.A. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Zurich รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ NESTLE S.A. คือ CH0038863350. NESPRESSO เป็นของภาคธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภค

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น NESTLE S.A. (NESPRESSO)

ซื้อหุ้น NESTLE S.A. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน CHF 107.94

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
NESTLE S.A. (NESPRESSO) มากกว่า 5 ปี* CHF 158.30

ประวัติหุ้น NESTLE S.A. (NESPRESSO) ในตลาด