ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น NESTLE S.A. (NESPRESSO)

ซื้อหุ้น NESTLE S.A. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน CHF 112.76

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
NESTLE S.A. (NESPRESSO) มากกว่า 5 ปี* CHF 153.47

ประวัติหุ้น NESTLE S.A. (NESPRESSO) ในตลาด