Thương hiệu NESPRESSO, được thành lập tại 1986 (Switzerland), từ 1702 thương hiệu chị em và 6071 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu NESPRESSO thuộc sở hữu của NESTLE S.A., một công ty được liệt kê tại Zurich. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của NESTLE S.A. là CH0038863350. NESPRESSO thuộc lĩnh vực kinh doanh Hàng tiêu dùng đóng gói.

NESPRESSO là một thương hiệu của NESTLE S.A. (NESN) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu NESTLE S.A. (NESPRESSO)

Mua NESTLE S.A. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 94,94 CHF

Định giá danh mục đầu tư
NESTLE S.A. (NESPRESSO) Hơn 5 năm* 88,74 CHF

Lịch sử thị trường chứng khoán NESTLE S.A. (NESPRESSO)