แบรนด์ TNT Express ก่อตั้งเมื่อ 1946 (Netherlands) จาก 83 แบรนด์ในเครือ และ 665 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ TNT Express นี้เป็นของ Fedex Corp ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ TNT Express คือ การขนส่ง

TNT Express เป็นแบรนด์ของ Fedex Corp (FDX)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Fedex Corp (TNT Express)

ซื้อหุ้น Fedex Corp กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 219.83

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Fedex Corp (TNT Express) มากกว่า 5 ปี* USD 205.59

ประวัติหุ้น Fedex Corp (TNT Express) ในตลาด