แบรนด์ Twitch ก่อตั้งเมื่อ 2011 (United States) จาก 383 แบรนด์ในเครือ และ 1075 แบรนด์คู่แข่ง. Twitch เป็นของ AMAZON.COM, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ Twitch คือ ขายปลีก - วัฏจักร

Twitch เป็นแบรนด์ของ AMAZON.COM, INC. (AMZN) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น AMAZON.COM, INC. (Twitch)

ซื้อหุ้น AMAZON.COM, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 174.99

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
AMAZON.COM, INC. (Twitch) มากกว่า 5 ปี* USD 372.43

ประวัติหุ้น AMAZON.COM, INC. (Twitch) ในตลาด

แบรนด์ที่เป็นที่ต้องการ ผู้สร้าง PRICING POWER

ในช่วงเวลาที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แบรนด์ที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถกำหนดราคาได้และรักษาส่วนต่างกำไรไว้ได้ คำจำกัดความและตัวอย่าง...

อ่านเพิ่มเติม