Thương hiệu Twitch, được thành lập tại 2011 (United States), từ 383 thương hiệu chị em và 1075 thương hiệu cạnh tranh. Twitch thuộc sở hữu của AMAZON.COM, INC., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York Khu vực của Twitch là Bán lẻ - Theo chu kỳ.

Twitch là một thương hiệu của AMAZON.COM, INC. (AMZN) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu AMAZON.COM, INC. (Twitch)

Mua AMAZON.COM, INC. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 174,99 USD

Định giá danh mục đầu tư
AMAZON.COM, INC. (Twitch) Hơn 5 năm* 372,43 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán AMAZON.COM, INC. (Twitch)

Các thương hiệu đáng mơ ước, máy phát điện của PRICING POWER

Trong thời kỳ lạm phát chi phí sản xuất, các thương hiệu mạnh tạo ra Quyền định giá và bảo toàn lợi nhuận. Định nghĩa & Ví dụ...

Đọc thêm