Thương hiệu 1&1, được thành lập tại 1998 (Germany), từ 33 thương hiệu chị em và 3986 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu 1&1 thuộc sở hữu của UNITED INTERNET AG, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là DE0005089031. 1&1 là một phần của lĩnh vực hoạt động Dịch vụ viễn thông.

1&1 là một thương hiệu của UNITED INTERNET AG (UTDI)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu UNITED INTERNET AG (1&1)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 17,74 EUR

Định giá danh mục đầu tư
UNITED INTERNET AG (1&1) Hơn 5 năm* 6,09 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán UNITED INTERNET AG (1&1)