Thương hiệu 1&1, được thành lập tại 1998 (Germany), là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Dịch vụ viễn thông của chúng tôi, từ 33 thương hiệu chị em và 3453 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu 1&1 thuộc sở hữu của UNITED INTERNET AG, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là DE0005089031. 1&1 là một phần của lĩnh vực hoạt động Dịch vụ viễn thông.

1&1 là một thương hiệu của UNITED INTERNET AG (UTDI) Giá cổ phiếu

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu UNITED INTERNET AG (1&1)

Mua UNITED INTERNET AG chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 23,00 EUR

Định giá danh mục đầu tư
UNITED INTERNET AG (1&1) Hơn 5 năm* 16,65 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán UNITED INTERNET AG (1&1)