Thương hiệu AFOUND, được thành lập tại 2018 (Sweden), là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Sản xuất - Trang phục & Phụ kiện của chúng tôi, từ 52 thương hiệu chị em và 812 thương hiệu cạnh tranh. AFOUND là một thương hiệu của HENNES & MAURITZ AB, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của HENNES & MAURITZ AB là SE0000106270. AFOUND thuộc lĩnh vực kinh doanh Sản xuất - Trang phục & Phụ kiện.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu HENNES & MAURITZ AB (AFOUND)

Mua HENNES & MAURITZ AB chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 12,56 EUR

Định giá danh mục đầu tư
HENNES & MAURITZ AB (AFOUND) Hơn 5 năm* 11,89 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán HENNES & MAURITZ AB (AFOUND)