Alvalle, được tạo tại 1992 (Spain), từ 1324 thương hiệu chị em và 16173 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Alvalle thuộc sở hữu của UNILEVER PLC, một công ty được liệt kê tại Amsterdam. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là GB00B10RZP78. Khu vực của Alvalle là Hàng tiêu dùng đóng gói.

Alvalle là một thương hiệu của UNILEVER PLC (UNA)

Amsterdam

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu UNILEVER PLC (Alvalle)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 46,74 EUR

Định giá danh mục đầu tư
UNILEVER PLC (Alvalle) Hơn 5 năm* 50,39 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán UNILEVER PLC (Alvalle)