AMG, được tạo tại 1967 (Germany), từ 1336 thương hiệu chị em và 7649 thương hiệu cạnh tranh. AMG thuộc sở hữu của MERCEDES-BENZ GROUP AG, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của MERCEDES-BENZ GROUP AG là DE0007100000. AMG thuộc lĩnh vực kinh doanh Xe & phụ tùng ô tô.

AMG là một thương hiệu của MERCEDES-BENZ GROUP AG (MBG)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu MERCEDES-BENZ GROUP AG (AMG)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 54,66 EUR

Định giá danh mục đầu tư
MERCEDES-BENZ GROUP AG (AMG) Hơn 5 năm* 52,88 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán MERCEDES-BENZ GROUP AG (AMG)