Được tạo vào 2018 (France), MOBILIZE là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Xe & phụ tùng ô tô của chúng tôi, sở hữu 462 thương hiệu chị em và 7650 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu MOBILIZE thuộc sở hữu của RENAULT, một công ty được liệt kê tại Paris. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của RENAULT là FR0000131906. MOBILIZE là một phần của lĩnh vực hoạt động Xe & phụ tùng ô tô.

MOBILIZE là một thương hiệu của RENAULT (RNO) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu RENAULT (MOBILIZE)

Mua RENAULT chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 47,73 EUR

Định giá danh mục đầu tư
RENAULT (MOBILIZE) Hơn 5 năm* 37,39 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán RENAULT (MOBILIZE)

Các thương hiệu đáng mơ ước, máy phát điện của PRICING POWER

Trong thời kỳ lạm phát chi phí sản xuất, các thương hiệu mạnh tạo ra Quyền định giá và bảo toàn lợi nhuận. Định nghĩa & Ví dụ...

Đọc thêm