Được tạo vào 1888 (United States), COLUMBIA RECORDS sở hữu 1262 thương hiệu chị em và 5383 thương hiệu cạnh tranh. COLUMBIA RECORDS thuộc sở hữu của SONY GROUP CORPORATION, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là JP3435000009. COLUMBIA RECORDS là một phần của lĩnh vực hoạt động Phần cứng.

COLUMBIA RECORDS là một thương hiệu của SONY GROUP CORPORATION (SON1) Giá cổ phiếu

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu SONY GROUP CORPORATION (COLUMBIA RECORDS)

Mua SONY GROUP CORPORATION chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 81,15 EUR

Định giá danh mục đầu tư
SONY GROUP CORPORATION (COLUMBIA RECORDS) Hơn 5 năm* 154,63 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán SONY GROUP CORPORATION (COLUMBIA RECORDS)