COSTA COFFEE, được tạo tại 1971 (United Kingdom), từ 395 thương hiệu chị em và 1066 thương hiệu cạnh tranh. COSTA COFFEE thuộc sở hữu của THE COCA-COLA COMPANY, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York Khu vực của COSTA COFFEE là Đồ uống - Không cồn.

COSTA COFFEE là một thương hiệu của THE COCA-COLA COMPANY (KO) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu THE COCA-COLA COMPANY (COSTA COFFEE)

Mua THE COCA-COLA COMPANY chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 58,61 USD

Định giá danh mục đầu tư
THE COCA-COLA COMPANY (COSTA COFFEE) Hơn 5 năm* 69,85 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán THE COCA-COLA COMPANY (COSTA COFFEE)

Các thương hiệu đáng mơ ước, máy phát điện của PRICING POWER

Trong thời kỳ lạm phát chi phí sản xuất, các thương hiệu mạnh tạo ra Quyền định giá và bảo toàn lợi nhuận. Định nghĩa & Ví dụ...

Đọc thêm