Được tạo vào 2012 (United States), Dot's Pretzels là một phần của brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title của chúng tôi, sở hữu 50 thương hiệu chị em và 1194 thương hiệu cạnh tranh. Danh tiếng của Dot's Pretzels bắt nguồn từ việc quản lý mẫu mực nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng, từ đó tạo ra hiệu suất tài chính và do đó, hiệu suất cổ phiếu. Việc trở thành Thương hiệu phổ biến trực tuyến được đánh giá dựa trên sự phát triển của các tìm kiếm trên Web trên toàn thế giới trong năm năm qua.

Dot's Pretzels là một thương hiệu của The Hershey Company (HSY)

New York
Biểu đồ sở thích sau cho Dot's Pretzels cho thấy sự phát triển của các tìm kiếm trên Web trên toàn thế giới trong năm năm qua. Biểu đồ cho thấy sự phát triển của tỷ lệ tìm kiếm Dot's Pretzels theo thời gian, với giá trị 100 cho biết tuần khi tỷ lệ này cao nhất.
Sự phát triển của sự quan tâm trong tìm kiếm “Dot's Pretzels”
Nguồn: Google Trends và Allbrands.markets
So sánh biểu đồ danh tiếng trên Web trong 5 năm với biểu đồ giá thị trường trong 5 năm:
Danh tiếng -> Giá thị trường