Được tạo vào 2000 (United States), Fixodent sở hữu 2787 thương hiệu chị em và 16199 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Fixodent thuộc sở hữu của THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, một công ty được liệt kê tại New York. Fixodent là một phần của lĩnh vực hoạt động Hàng tiêu dùng đóng gói.

Fixodent là một thương hiệu của THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (PG) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Fixodent)

Mua THE PROCTER & GAMBLE COMPANY chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 167,06 USD

Định giá danh mục đầu tư
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Fixodent) Hơn 5 năm* 254,48 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Fixodent)

Các thương hiệu đáng mơ ước, máy phát điện của PRICING POWER

Trong thời kỳ lạm phát chi phí sản xuất, các thương hiệu mạnh tạo ra Quyền định giá và bảo toàn lợi nhuận. Định nghĩa & Ví dụ...

Đọc thêm