Được tạo vào 2010 (United States), Flywheel Digital sở hữu 33 thương hiệu chị em và 1118 thương hiệu cạnh tranh. Flywheel Digital thuộc sở hữu của Omnicom Group, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort Flywheel Digital thuộc lĩnh vực kinh doanh Đa dạng phương tiện.

Flywheel Digital là một thương hiệu của Omnicom Group (OCN) Giá cổ phiếu

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Omnicom Group (Flywheel Digital)

Mua Omnicom Group chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 81,88 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Omnicom Group (Flywheel Digital) Hơn 5 năm* 101,19 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Omnicom Group (Flywheel Digital)