GARNIER, được tạo tại 1904 (France), từ 5025 thương hiệu chị em và 16199 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu GARNIER thuộc sở hữu của L'OREAL, một công ty được liệt kê tại Paris. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là FR0000120321. GARNIER thuộc lĩnh vực kinh doanh Hàng tiêu dùng đóng gói.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu L'OREAL (GARNIER)

Mua L'OREAL chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 455,35 EUR

Định giá danh mục đầu tư
L'OREAL (GARNIER) Hơn 5 năm* 831,37 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán L'OREAL (GARNIER)

Các thương hiệu đáng mơ ước, máy phát điện của PRICING POWER

Trong thời kỳ lạm phát chi phí sản xuất, các thương hiệu mạnh tạo ra Quyền định giá và bảo toàn lợi nhuận. Định nghĩa & Ví dụ...

Đọc thêm