Thương hiệu Hermes Microvision, được thành lập tại 1998 (Taiwan), từ 34 thương hiệu chị em và 540 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Hermes Microvision thuộc sở hữu của ASML Holding, một công ty được liệt kê tại Amsterdam. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của ASML Holding là NL0010273215. Hermes Microvision thuộc lĩnh vực kinh doanh Chất bán dẫn.

Hermes Microvision là một thương hiệu của ASML Holding (ASML) Giá cổ phiếu

Amsterdam

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu ASML Holding (Hermes Microvision)

Mua ASML Holding chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 865,00 EUR

Định giá danh mục đầu tư
ASML Holding (Hermes Microvision) Hơn 5 năm* 4.602,42 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán ASML Holding (Hermes Microvision)