Thương hiệu IMDb, được thành lập tại 1990 (United States), từ 376 thương hiệu chị em và 1066 thương hiệu cạnh tranh. IMDb thuộc sở hữu của AMAZON.COM, INC., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York IMDb là một phần của lĩnh vực hoạt động Bán lẻ - Theo chu kỳ.

IMDb là một thương hiệu của AMAZON.COM, INC. (AMZN)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu AMAZON.COM, INC. (IMDb)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 100,61 USD

Định giá danh mục đầu tư
AMAZON.COM, INC. (IMDb) Hơn 5 năm* 132,90 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán AMAZON.COM, INC. (IMDb)

Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ phát triển nhanh nhất trên Google tính đến tháng 2 năm 2023

Top 50 Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ được cải thiện nhiều nhất trên Google toàn cầu từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023

Đọc thêm