Thương hiệu IMDb, được thành lập tại 1990 (United States), từ 383 thương hiệu chị em và 1075 thương hiệu cạnh tranh. IMDb thuộc sở hữu của AMAZON.COM, INC., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York IMDb là một phần của lĩnh vực hoạt động Bán lẻ - Theo chu kỳ.

IMDb là một thương hiệu của AMAZON.COM, INC. (AMZN) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu AMAZON.COM, INC. (IMDb)

Mua AMAZON.COM, INC. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 168,62 USD

Định giá danh mục đầu tư
AMAZON.COM, INC. (IMDb) Hơn 5 năm* 348,09 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán AMAZON.COM, INC. (IMDb)

Các thương hiệu đáng mơ ước, máy phát điện của PRICING POWER

Trong thời kỳ lạm phát chi phí sản xuất, các thương hiệu mạnh tạo ra Quyền định giá và bảo toàn lợi nhuận. Định nghĩa & Ví dụ...

Đọc thêm