IndiaMart, được tạo tại 1996 (India), thuộc về Mức độ phổ biến web hàng đầu của chúng tôi, từ 3 thương hiệu chị em và 1393 thương hiệu cạnh tranh. IndiaMart là một thương hiệu của IndiaMart InterMesh Limited, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Bombay. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là INE933S01016. Khu vực của IndiaMart là Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu IndiaMart InterMesh Limited (IndiaMart)

Mua IndiaMart InterMesh Limited chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Lịch sử thị trường chứng khoán IndiaMart InterMesh Limited (IndiaMart)