Được tạo vào 2002 (United States), KEYNOTE sở hữu 476 thương hiệu chị em và 5384 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu KEYNOTE thuộc sở hữu của APPLE INC., một công ty được liệt kê tại New York. KEYNOTE thuộc lĩnh vực kinh doanh Phần cứng.

KEYNOTE là một thương hiệu của APPLE INC. (AAPL) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu APPLE INC. (KEYNOTE)

Mua APPLE INC. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 189,87 USD

Định giá danh mục đầu tư
APPLE INC. (KEYNOTE) Hơn 5 năm* 787,85 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán APPLE INC. (KEYNOTE)