Thương hiệu LEE, được thành lập tại 1889 (United States), từ 3 thương hiệu chị em và 853 thương hiệu cạnh tranh. LEE thuộc sở hữu của KONTOOR BRANDS INC, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York LEE thuộc lĩnh vực kinh doanh Sản xuất - Trang phục & Phụ kiện.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu KONTOOR BRANDS INC (LEE)

Lịch sử thị trường chứng khoán KONTOOR BRANDS INC (LEE)