Thương hiệu LEE, được thành lập tại 1889 (United States), từ 3 thương hiệu chị em và 812 thương hiệu cạnh tranh. LEE thuộc sở hữu của KONTOOR BRANDS INC, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York LEE thuộc lĩnh vực kinh doanh Sản xuất - Trang phục & Phụ kiện.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu KONTOOR BRANDS INC (LEE)

Mua KONTOOR BRANDS INC chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Lịch sử thị trường chứng khoán KONTOOR BRANDS INC (LEE)