Được tạo vào 2010 (United States), Moderna Therapeutics sở hữu 3 thương hiệu chị em và 2214 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Moderna Therapeutics thuộc sở hữu của MODERNA, INC., một công ty được liệt kê tại New York. Moderna Therapeutics thuộc lĩnh vực kinh doanh Công nghệ sinh học.

Moderna Therapeutics là một thương hiệu của MODERNA, INC. (MRNA) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu MODERNA, INC. (Moderna Therapeutics)

Mua MODERNA, INC. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 142,35 USD

Định giá danh mục đầu tư
MODERNA, INC. (Moderna Therapeutics) Hơn 5 năm* 1.078,56 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán MODERNA, INC. (Moderna Therapeutics)