Được tạo vào 1993 (Spain), MOVISTAR sở hữu 324 thương hiệu chị em và 3453 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu MOVISTAR thuộc sở hữu của Telefonica, một công ty được liệt kê tại Madrid. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là ES0178430E18. MOVISTAR thuộc lĩnh vực kinh doanh Dịch vụ viễn thông.

MOVISTAR là một thương hiệu của Telefonica (TEF) Giá cổ phiếu

Madrid

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Telefonica (MOVISTAR)

Mua Telefonica chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 3,68 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Telefonica (MOVISTAR) Hơn 5 năm* 1,77 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Telefonica (MOVISTAR)