NIGHTDIVE, được tạo tại 2010 (Canada), từ 48 thương hiệu chị em và 2683 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu NIGHTDIVE thuộc sở hữu của ATARI, một công ty được liệt kê tại Paris. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của ATARI là FR0010478248. Khu vực của NIGHTDIVE là Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu ATARI (NIGHTDIVE)

Mua ATARI chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 0,12 EUR

Định giá danh mục đầu tư
ATARI (NIGHTDIVE) Hơn 5 năm* 0,04 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán ATARI (NIGHTDIVE)