Porsche 911, được tạo tại 1963 (Germany), từ 24 thương hiệu chị em. Porsche 911 là một thương hiệu của PORSCHE AG, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của PORSCHE AG là DE000PAG9113. Khu vực của Porsche 911 là Divers.

Porsche 911 là một thương hiệu của PORSCHE AG (P911) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu PORSCHE AG (Porsche 911)

Mua PORSCHE AG chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Lịch sử thị trường chứng khoán PORSCHE AG (Porsche 911)