Thương hiệu QQ, được thành lập tại 1999 (Cayman Islands), từ 83 thương hiệu chị em và 1393 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu QQ thuộc sở hữu của Tencent Holdings, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là KYG875721634. Khu vực của QQ là Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Tencent Holdings (QQ)

Mua Tencent Holdings chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 33,90 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Tencent Holdings (QQ) Hơn 5 năm* 31,14 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Tencent Holdings (QQ)