Thương hiệu QUANTUM GENOMICS, được thành lập tại 2006 (France), từ 1 thương hiệu chị em và 2184 thương hiệu cạnh tranh. QUANTUM GENOMICS là một thương hiệu của QUANTM GENOMICS, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Paris. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của QUANTM GENOMICS là FR0011648971. Khu vực của QUANTUM GENOMICS là Công nghệ sinh học.

QUANTUM GENOMICS là một thương hiệu của QUANTM GENOMICS (ALQGC)

Paris

Tất cả tin tức Logo Marketscreener
QUANTM GENOMICS (QUANTUM GENOMICS)

loader

Các Tweet gần đây Scoopnest
QUANTM GENOMICS (QUANTUM GENOMICS)

loader
Sàn giao dịch chứng khoán: Thêm thông tin về {brand + company} Logo Marketscreener