Thương hiệu RED DEAD REDEMPTION, được thành lập tại 2009 (United States), từ 251 thương hiệu chị em và 2683 thương hiệu cạnh tranh. RED DEAD REDEMPTION là một thương hiệu của Take-Two Interactive Softw., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. Khu vực của RED DEAD REDEMPTION là Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Take-Two Interactive Softw. (RED DEAD REDEMPTION)

Mua Take-Two Interactive Softw. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 147,84 USD

Định giá danh mục đầu tư
Take-Two Interactive Softw. (RED DEAD REDEMPTION) Hơn 5 năm* 210,49 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán Take-Two Interactive Softw. (RED DEAD REDEMPTION)