ROCKSTAR GAMES, được tạo tại 1998 (United States), từ 107 thương hiệu chị em và 2561 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu ROCKSTAR GAMES thuộc sở hữu của Take-Two Interactive Softw., một công ty được liệt kê tại New York. ROCKSTAR GAMES thuộc lĩnh vực kinh doanh Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Take-Two Interactive Softw. (ROCKSTAR GAMES)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 133,62 USD

Định giá danh mục đầu tư
Take-Two Interactive Softw. (ROCKSTAR GAMES) Hơn 5 năm* 245,82 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}