Được tạo vào 2013 (Belgium), SWBO là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Quản lý chất thải của chúng tôi, sở hữu 14 thương hiệu chị em và 635 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu SWBO thuộc sở hữu của ABO-GROUP ENVIRONMENT NV, một công ty được liệt kê tại Bruxelles. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là BE0974278104. SWBO thuộc lĩnh vực kinh doanh Quản lý chất thải.

SWBO là một thương hiệu của ABO-GROUP ENVIRONMENT NV (ABO) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu ABO-GROUP ENVIRONMENT NV (SWBO)

Mua ABO-GROUP ENVIRONMENT NV chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 5,60 EUR

Định giá danh mục đầu tư
ABO-GROUP ENVIRONMENT NV (SWBO) Hơn 5 năm* 15,04 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán ABO-GROUP ENVIRONMENT NV (SWBO)