TOM FORD, được tạo tại 2002 (United States), từ 37 thương hiệu chị em và 16197 thương hiệu cạnh tranh. TOM FORD là một thương hiệu của THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. TOM FORD là một phần của lĩnh vực hoạt động Hàng tiêu dùng đóng gói.

TOM FORD là một thương hiệu của THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (EL) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (TOM FORD)

Mua THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 139,62 USD

Định giá danh mục đầu tư
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (TOM FORD) Hơn 5 năm* 134,55 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (TOM FORD)

Các thương hiệu đáng mơ ước, máy phát điện của PRICING POWER

Trong thời kỳ lạm phát chi phí sản xuất, các thương hiệu mạnh tạo ra Quyền định giá và bảo toàn lợi nhuận. Định nghĩa & Ví dụ...

Đọc thêm