TOM FORD, được tạo tại 2002 (United States), từ 37 thương hiệu chị em và 16172 thương hiệu cạnh tranh. TOM FORD là một thương hiệu của THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. TOM FORD là một phần của lĩnh vực hoạt động Hàng tiêu dùng đóng gói.

TOM FORD là một thương hiệu của THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (EL)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (TOM FORD)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 239,01 USD

Định giá danh mục đầu tư
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (TOM FORD) Hơn 5 năm* 457,47 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (TOM FORD)