TROPICANA, được tạo tại 1947 (United States), thuộc về Mức độ phổ biến web hàng đầu Đồ uống - Không cồn của chúng tôi, từ 245 thương hiệu chị em và 1066 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu TROPICANA thuộc sở hữu của PEPSICO, một công ty được liệt kê tại New York. TROPICANA thuộc lĩnh vực kinh doanh Đồ uống - Không cồn.

TROPICANA là một thương hiệu của PEPSICO (PEP) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu PEPSICO (TROPICANA)

Mua PEPSICO chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 183,58 USD

Định giá danh mục đầu tư
PEPSICO (TROPICANA) Hơn 5 năm* 334,15 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán PEPSICO (TROPICANA)