Thương hiệu TSINGTAO, được thành lập tại 1903 (China), từ 3 thương hiệu chị em và 1332 thương hiệu cạnh tranh. TSINGTAO là một thương hiệu của Tsingtao Brewery Co Ltd, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Etats-Unis. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của Tsingtao Brewery Co Ltd là CNE1000004K1. TSINGTAO thuộc lĩnh vực kinh doanh Đồ uống - Có cồn.

TSINGTAO là một thương hiệu của Tsingtao Brewery Co Ltd (TSGTF) Giá cổ phiếu

United States

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Tsingtao Brewery Co Ltd (TSINGTAO)

Mua Tsingtao Brewery Co Ltd chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 6,86 USD

Định giá danh mục đầu tư
Tsingtao Brewery Co Ltd (TSINGTAO) Hơn 5 năm* 11,11 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán Tsingtao Brewery Co Ltd (TSINGTAO)