VERSACE, được tạo tại 1978 (Italy), từ 28 thương hiệu chị em và 812 thương hiệu cạnh tranh. VERSACE thuộc sở hữu của CAPRI HOLDINGS, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của CAPRI HOLDINGS là VGG1890L1076. VERSACE thuộc lĩnh vực kinh doanh Sản xuất - Trang phục & Phụ kiện.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu CAPRI HOLDINGS (VERSACE)

Mua CAPRI HOLDINGS chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 46,35 USD

Định giá danh mục đầu tư
CAPRI HOLDINGS (VERSACE) Hơn 5 năm* 47,04 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán CAPRI HOLDINGS (VERSACE)