Warner Music, được tạo tại 1958 (United States), từ 30 thương hiệu chị em và 3106 thương hiệu cạnh tranh. Warner Music thuộc sở hữu của WARNER MUSIC GROUP CORP., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York Khu vực của Warner Music là Đa dạng phương tiện.

Warner Music là một thương hiệu của WARNER MUSIC GROUP CORP. (WMG)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu WARNER MUSIC GROUP CORP. (Warner Music)

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}

David Bowie đã trở thành… một thương hiệu của Warner Music

Các chuyên gia âm nhạc mua tất cả các bản quyền âm nhạc của một nghệ sĩ nổi tiếng để tạo ra lợi nhuận và thu nhập bền vững. Bowie của Warner, Sting của Universal Music và Springsteen của Sony Music.

Đọc thêm