Το brand Wealth Dynamix, ιδρύθηκε στις 2012 (United Kingdom), από 221 θυγατρικά brands και 3408 ανταγωνιστικά brands. Το brand Wealth Dynamix ανήκει στην εταιρεία Crédit Agricole, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Paris. Ο ISIN, ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων της εταιρείας, είναι FR0000045072. Το brand Wealth Dynamix αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Τράπεζες.

Το Wealth Dynamix είναι brand της Crédit Agricole (ACA)

Paris

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Crédit Agricole (Wealth Dynamix)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 10,28 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Crédit Agricole (Wealth Dynamix) πάνω από 5 έτη* 7,99 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Crédit Agricole (Wealth Dynamix)