Wealth Dynamix-merket, grunnlagt 2012 (Storbritannia), fra 221 tilknyttede merkevarer og 3409 konkurrerende merkevarer. Wealth Dynamix eies av Crédit Agricole, børsnotert i Paris Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er FR0000045072. Wealth Dynamix er en del av Banker-bransjen.

Wealth Dynamix er et varemerke som tilhører Crédit Agricole (ACA)

Paris

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen Crédit Agricole (Wealth Dynamix)

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 9,94

Verdivurdering av porteføljen
Crédit Agricole (Wealth Dynamix) over 5 år* EUR 7,48

Aksjemarkedshistorikk Crédit Agricole (Wealth Dynamix)