Aral-merket, grunnlagt 1924 (Tyskland), fra 150 tilknyttede merkevarer og 2195 konkurrerende merkevarer. Aral er et merke fra BP, børsnotert i Francfort. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er GB0007980591. Aral kommer under Olje gass-bransjen.

Aral er et varemerke som tilhører BP (BPE5)

Frankfurt

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen BP (Aral)

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 5,75

Verdivurdering av porteføljen
BP (Aral) over 5 år* EUR 6,18

Aksjemarkedshistorikk BP (Aral)